Szlak pielgrzymkowy do katedry w Santiago de Compostela w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii. Dolnośląska Droga św. Jakuba jest pierwszym odtworzonym w Polsce fragmentem drogi św. Jakuba. Odcinek o długości ok. 160 km prowadzi z kolegiaty w Głogowie, przez sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Jakubowie do granicy polsko-niemieckiej w Zgorzelcu-Görlitz, gdzie przez Most Staromiejski łączy się z Ekumeniczną Drogą Pątniczą  przez Saksonię i Turyngię.