Cmentarzysko Kurhanowe Białogórze

Cmentarzysko kurhanowe wraz z grodziskiem w Białogórzu stanowią przykład wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczo-sepulkralnego.

Usytuowanie i opis

Kompleks grodowo-cmentarny znajduje się na Pogórzu Izerskim.

Cmentarzysko kurhanowe znajduje się w odległości ok. 600 m na północ od grodziska.
Na cmentarzysku można wyróżnić dwa skupiska kurhanów. Kurhany mają podstawę kolistą, średnicy od 4 do 8 m i zachowanej wysokości około 0,4 do 0,7 m.
Między grodziskiem a cmentarzyskiem znajduje się naturalne obniżenie terenowe długości ok. 100m. Być może stanowiło ono symboliczną granicę między cmentarzem a założeniem obronnym.

Historia

Cmentarzysko kurhanowe było według badaczy użytkowane w dwóch fazach. Pierwsza datowana jest na VII-VIII wiek, zaś druga na IX-X wiek. Krzysztof Jaworski sugeruje, że starsze skupisko kurhanów znajduje się bliżej grodziska, zaś młodsze nieco dalej. O ile chronologia została określona właściwie, to cmentarz kurhanowy był użytkowany jeszcze przed powstaniem grodu. Jednak w pobliżu nie odkryto do tej pory żadnej osady, której mieszkańcy mogliby być chowani na cmentarzu w VII wieku.
Kompleks grodowo-cmentarny zlokalizowany jest na obszarze zajmowanym we wczesnym średniowieczu przez wymieniane w Geografie Bawarskim słowiańskie plemię Bieżuńczan. Bieżuńczanie zamieszkiwali niewielkie terytorium w okolicach Zgorzelca, po obu stronach Nysy Łużyckiej.

Stan i wyniki badań

Cmentarzysko kurhanowe odkrył w 1929 Otto F. Gandert. Badano je przed 1945 oraz od 1968 do 1979 (z przerwami) – J. Gąssowski oraz H. Śledzik-Kamińska.
Wśród 167 zinwentaryzowanych kurhanów przebadano dokładniej 25 obiektów – 3 przed 1945 oraz 22 w latach 60. i 70. XX wieku. Kurhany mają podstawę kolistą. Nasypy tworzył piasek. U ich podstaw odkryto kamienne kręgi i rowy. Wewnątrz kurhanów znajdowały się czworoboczne, drewniane konstrukcje. Oprócz ułamków ceramiki odkryto ostrogi, fragmenty noży, paciorek z agatu, paciorki szklane, bursztynową zawieszkę, topór.
Zabytek dostępny. Stanowisko archeologiczne jest oznakowane tablicami informacyjnymi, przebiega przez nie szlak turystyczny.

 

 

Źródło: https://zabytek.pl/pl/obiekty/bialogorze-cmentarzysko-kurhanowe