Boisko wielofunkcyjne zlokalizowane przy ul. Boh. Getta, ul. Okrzei, ul. Sienkiewicza i ul. Langiewicza.