Boisko wielofunkcyjne przy ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego, ul. Armii Krajowej i ul. Chrobrego.