Boisko wielofunkcyjne w ramach kompleksu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 2

ul. E. Orzeszkowej 60
59-900 Zgorzelec