Boisko wielofunkcyjne przy ul. Parkowej (w bezpośredniej bliskości Miejskiego Domu Kultury)