Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 5

ul. B. Prusa 17

59-900 Zgorzelec