Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 3

ul. Armii Krajowej 10a

59-900 Zgorzelec