1. Boisko wielofunkcyjne przy świetlicy w Koźminie
2. Boisko wielofunkcyjne przy świetlicy w Reczynie
3. Boisko wielofunkcyjne przy świetlicy w Spytkowie
4. Boisko wielofunkcyjne przy świetlicy w Przesieczanach
5. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Trójcy
6. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Żarskiej Wsi
7. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Łagowie
8. Boisko wielofunkcyjne w Sławnikowicach
9. Stadion w Jędrzychowicach
10. Stadion w Łagowie