Młyn Kucyk (Kutschig)

Nad rzeczką Skródą (albo Skrodą), niedaleko jej ujścia do Nysy, znajdowało się w wieku XIX popularne miejsce wypoczynkowe.

Przed II Wojną Światową zajazd (młyn) Kutschig był znanym miejscem wypoczynku. Nysę przekraczano przez most w Sagar lub promem w Biengarten. Młode pary wracające z organizowanych tu wieczorów tanecznych chwaliły sobie szczególnie drogę powrotną – prowadziła ciemnym lasem…
Obecnie trudno jest zlokalizować budynki młyna. Najważniejszymi punktami orientacyjnymi są Skróda, rów młyński i studnia, której resztki są jeszcze widoczne.

Na terenie zajazdu Kutschig znajdował się młyn i restauracja z ogródkiem piwnym oraz parkiem. W nazwie „Kutschig” słychać serbołużyckie słowo „kut” (kąt). Na jednym ze zdjęć widzimy rodzinę Schubert ostatnich właścicieli młyna. Ogródek mógł pomieścić do 600 osób. Podczas szczególnych okazji (przyjęcia zakładowe lub koncerty) wszystkie miejsca bywały zajęte.

Nie wiemy kiedy młyn został zbudowany. Na mapie z 1823 r. zaznaczone są trzy młyny na Skródzie: Schrothammer, Papiermühle i „Kutschiger Mühle”. Duża zapora spiętrzała wodę Skródy i kierowała ją do rowu młyńskiego. W stawie można było się kąpać, popularne były też przejażdżki łódkami. Po I Wojnie Światowej do młynów „Schrothammer” i „Kutschig” doprowadzono energię elektryczną. Nie potrzebowano już energii wodnej i zaporę otwarto. Piękny staw młyński zniknął.

Do ruin Młyna Kucyk prowadzi droga leśna, którą pokonamy bez problemu rowerem, zaczynamy podróż od ul. Wiejskiej w Łęknicy, podążamy prosto aż droga asfaltowa przejdzie w drogę gruntową utwardzoną, podążamy do najbliższego skrzyżowania dróg leśnych jest tam kierunkowskaz (identyczny jak te w mieście), kierujemy się w prawo do Rezerwatu nad Młyńską Strugą, mijamy jezioro po prawej, następnie łącznik z trasą geoturystyczną po lewej, podążamy nadal prosto, wzdłuż tablic informacyjnych – gdy dotrzemy do polany z tablicą informacyjną – jesteśmy na miejscu.

Zalecany powrót tą samą trasą.

Główną atrakcją trasy nie są ruiny Młyna, jest nią bardzo zróżnicowana dziewicza przyroda, miejsca rozlewisk stworzone w wyniku aktywności Bobrów, rzeczka Skróda i jej meandry, ślady historii jakie pozostawił przechodzący tu front podczas II Wojny Światowej.

Uwaga: należy surowo przestrzegać zakazów – jest to teren rezerwatu i obszar Natura 2000.

Uwaga: sugerujemy posługiwać się mapą openstreetmap, w mapach google ścieżka w rezerwacie nie jest widoczna.

Mapa z poi Łęknica oraz lokalizacją ruin Młyna Kucyk:
https://www.google.pl/maps/@51.5467292,14.7163519,14z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1I1jiq9KE5Vn60aUcLRph8jEs-z8

Filmy:
https://www.youtube.com/watch?v=jv7EELpwZTo&t=

Zobacz trasę w Traseo