Jeśli na rower to na geościeżkę. Spokojna, urokliwa trasa z widokami na kolorowe jeziorka. Obok wypożyczalnia rowerów – w tym – uwaga – rowerów elektrycznych. Polecamy  ten sposób choćby po to, żeby spróbować.

Trasa Geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina”  zaczyna się w miejscowości Łęknica – obok budynku OKSiR, gdezie jest też wypożyczalnia rowerów. Przebiega przez fragment obszaru objętego wydobyciem węgla brunatnego oraz iłów ceramicznych, należących do przedwojennej kopalni Babina oraz powojennej kopalni „Przyjaźń Narodów – Szyb Babina”. Trasa rozpoczyna się na początkowym odcinku dawnej drogi kopalnianej, na południe od skrzyżowania z ulicą Kopalnianą w Nowych Czaplach i kończy w rejonie dawnej cegielni w Łęknicy. Główne zagadnienia edukacyjne związane z Trasą Geoturystyczną „Dawna Kopalnia Babina” to: krajobraz pokopalniany, pojezierze antropogeniczne, morenowa struktura geologiczna, formy erozyjne i polodowcowe, zbiorniki poeksploatacyjne i zapadliskowe.

Miejsca na Trasie Geoturystycznej „Dawna Kopalnia Babina”, które warto zobaczyć:

–           Upadowa VIa – na tym obszarze znajduje się dawne wejście do kopalni podziemnej, gdzie znajdowała się upadowa, czyli skośny szyb umożliwiający niegdyś dostęp do wyrobisk podziemnych i był miejscem transportu urobku na powierzchnię.

–           Wyrobisko B2 – położone jest w pobliżu miejsca występowania iłów, które były wydobywane tam w latach 20-ubiegłego wieku. Obszar wyróżnia znajdujący się tam pokopalniany zbiornik o przejrzystej wodzie w kolorze szmaragdowym.

–           Nad upadową VI – na tym obszarze znajduje się wąski i wysoki półwysep, zbudowany z ilastych piasków różnoziarnistych. Półwysep niemal przecina zbiornik, dzieląc go na dwa odrębne baseny. Teren utwardzonej drogi, po której przechodzi ścieżka, przebiegała dalej przez środek zbiornika, którędy przechodziła kolejka kopalniana łącząca upadowe Va i IV.

–           Zbiornik – wyrobisko „łuska C” (obecna turystyczna nazwa „Afryka”) – obszar otoczony wysokimi skarpami, w których widoczny jest profil miąższego pokładu węgla, co zachęca do zapoznania się z historią powstawania węgli brunatnych i umiejscowienia pokładów kopalni Babina w profilu geologicznym utworów trzeciorzędowych.

–           Wieża widokowa.

Ogólna długość trasy geoturystycznej „Dawna Kopalnia Babina” wynosi 4 km, można ją wydłużyć do 20 km.