Zwiedzanie z przewodnikiem odbędzie się w języku niemieckim!

Pierwsza część wycieczki poświęcona jest osadzaniu się żwiru z epoki lodowcowej na Nysie. Formacja, geomorfologiczne tarasy rzeczne, zasoby żwiru (zbiórka na hałdzie ziarna ponadgabarytowego) oraz specjalne struktury osadowe (np. kliny lodu). W drugiej części zostaną dokładniej zbadane kamienie polne muru obronnego kościoła Horka. Podczas renowacji ściany w 2013/14 r. w części o szerokości 12 m pozostało 1500 dodatkowych skał. Dostarczają one informacji o pochodzeniu skał, a tym samym pośrednio o czasie powstania tego unikalnego kompleksu dla Górnych Łużyc.

Spotkanie: godz. 10.00, parking Kuhn Kiessandwerk Ludwigsdorf GmbH, wjazd Krauschaer Strasse, róg Hofeweg w Ober Neundorf

Zwiedzanie z przewodnikiem: Dr. Olaf Tietz (Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz) Proszę przynieść solidne buty, młotek i jedzenie. Koniec około 15.00 godziny.

Przetłumaczono przy pomocy www.DeepL.com/Translator