Jedyny taki spektakl o nas. Czeski duet artystyczny VerRich i Stowarzyszenie MEETINGPOINT MEMORY MESSIAEN zapraszają do Europejskiego Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura na spektakl STREFA KONTAKTU/KONTAKTZONE/ZÓNA KONTAKTU o życiu codziennym na czesko-niemiecko-polskim pograniczu.

Czesko-niemiecko-polska granica jest strefą kontaktu pod wieloma różnymi względami i z wielu punktów widzenia. I choć na pierwszy plan wysuwa się bliskość mieszkańców regionu, którzy są „tak blisko, są sąsiadami”, to jednak codzienność pogranicza wciąż determinują granice. Wydarzenia XX wieku, wojny, wytyczanie granic i przemieszczanie się ludności, różne systemy polityczne państw, ale też stereotypy, oddziałują tu do dziś, tworząc niepowtarzalny krajobraz kulturowy, jednocześnie bliski i daleki.
Ograniczyć się, odgrodzić, czy może raczej znieść granice? Co to oznacza dla dzisiejszego życia na granicy? Jak granice wpływają na życie codzienne i próby współpracy między ludźmi z sąsiednich krajów? I co to ma wspólnego z naszą historią?

Spektakl na styku nauki i sztuki
Dokumentalny projekt czeskiego duetu artystycznego VerRich, jest próbą znalezienia odpowiedzi na te i wiele innych ważnych dla nas, mieszkańców pogranicza, pytań. Spektakl Zóna kontaktu/ Kontaktzone/ Strefa kontaktu, który oparto między innymi na wypowiedziach mieszkańców Zgorzelca, Gӧrlitz, Zittau, Bogatyni oraz innych miast i wsi trójnarodowego pogranicza, jest połączeniem teatru na żywo, instalacji audio, spaceru partycypacyjnego, zbiorowej medytacji oraz filmu. Artyści podejmują też, ważny dla tego regionu, wątek wojennych doświadczeń Oliviera Messiaena i innych jeńców wojennych przetrzymywanych w obozie w Gӧrlitz, przez co prezentacja spektaklu w niedzielę, 25 września, Europejskim Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura w Zgorzelcu, ma szczególny wymiar.

Czesko-niemiecki spektakl teatralny to niecodzienne połączenie naukowej i artystycznej perspektywy. W koncepcji artystycznej duetu VerRich i współpracujących z nimi artystów projekt badawczy „Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe na pograniczu czesko-niemiecko-polskim”, realizowany przez Instytut Historii Saksonii i Antropologii Kulturowej w Dreźnie, został przetworzony w wersję sceniczną. Ożywa, kiedy naukowe wywiady ze współczesnymi aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego na trójnarodowym pograniczu stają się materią dla teatru, spektaklu, muzyki, tańca, rytuałów i wizualizacji. To sztuka z kulturową perspektywą.

Spektakl to rodzaj podróży, podczas której artyści podejmują temat granic. Oglądają je z różnych perspektyw i kto wie, czy ich nie pokonają.

STREFA KONTAKTU/ KONTAKTZONE/ ZÓNA KONTAKTU
Dokumentalny performans o życiu codziennym na czesko-niemiecko-polskim pograniczu, Wielojęzyczny, z dominującym językiem czeskim oraz z niemieckimi i polskimi tytułami.

 • Gdzie: Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura w Zgorzelcu
 • Kiedy: niedziela, 25 września 2022, godz. 19:00
 • Bilety: do nabycia przed koncertem
 • Koncepcja, scenariusz, dramaturgia, reżyseria: VerRich – Veronika Kyrianová i Richard Němec
 • Grają i występują: Ctirad Götz, Tereza Konrádová, Veronika Kyrianová, Václav Marhold, Hana Müllerová, Richard Němec & Artur Konrád
 • Profesjonalna współpraca: Ira Spieker i Katharina Schuchardt
 • Projekt wizualny i grafika: Alesya Yakubouskaya
 • Muzyka i projekt dźwięku: Xïola Yin
 • Choreografia: Alica Minar
 • Tłumaczenie i napisy: Veronika Kyrianová (CZ), Hana Grafová (DE) i Magda Jiřička Stojowska (PL)

  Projekt jest wynikiem transgranicznej współpracy Instytutu Historii Saksonii i Antropologii Kulturowej (Drezno), platformy Hraničář Public Hall (Ústí n. L.) i GOGLMOGL produktion (Bohatice, Česká Lípa).Projekt został objęty wsparciem Czech-German Future Fund, Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Schroubek Fund for Eastern Europe, Sanddorf Stiftung, New Network, Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej, EEA i Norway Grants 2014-2021 oraz Miasta Pragi, Teatru X10 i Campus Hybernská.

Opracowała: Renata Burdosz | Samodzielne stanowisko ds. współpracy z mediami