Spotkanie robocze partnerów projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – Etap V”

         W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec w dniu 24 stycznia br. odbyło się spotkanie robocze partnerów projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap V”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Gminy Zgorzelec, Powiatu Goerlitz, Senckenberg Museum fur Naturkunde Goerlitz, Kulturinsel Einsidel, Stadt Goerlitz – Gorlitzer Sammtungen fur Geschichte und Kultur, Miasta Zgorzelec, Powiatu Żarskiego, Miasta i Gminy Pieńsk, Nadleśnictwa Lipinki oraz Gminy Żary, a także przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu we Wrocławiu.

Na wstępie spotkania Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj przywitał wszystkich przedstawicieli partnerów projektu po czym przekazał głos Pani Magdalenie Dunikowskiej – przedstawicielce Wspólnego Sekretariatu we Wrocławiu, która zaznaczyła jak ważną dla obszaru wsparcia jest marka „Przygoda z Nysą” oraz zapewniła, że Wspólny Sekretariat będzie wspierał partnerów projektu w realizacji założonych działań. Przekazała praktyczne informacje oraz porady odnośnie realizacji projektu.

Celem spotkania było również ustalenie zamówień grupowych podczas trwania realizacji projektu – Miasto i Gmina Pieńsk zobowiązała się do realizacji zamówienia grupowego polegającego na udziale Partnerów projektu w targach turystycznych, za opracowanie i wydanie przewodnika „Przygoda z Nysą” w wersji elektronicznej i papierowej odpowiedzialne będzie Miasto Zgorzelec, za stworzenie i wydanie gry edukacyjnej „Przygoda z Nysą” odpowiadać będzie Gmina Zgorzelec, stworzenia e-mail marketingu w formie newslettera podjęło się Nadleśnictwo Lipinki, natomiast za reklamę marki w wybranych portalach branżowych odpowiadać będzie Gmina Żary. Omówiono udział w targach turystycznych we Wrocławiu w terminie 1-3 marca 2019 r. oraz ustalono harmonogram działań poszczególnych partnerów na najbliższy rok. Przeanalizowano  również rozwój nowej e-platformy „Przygoda z Nysą” oraz jej strony na portalu społecznościowym.