Południowy Wietnam – w cieniu wrzawy. Z krajobrazów, reliktów przyrody, kultury i gastronomii

Wykład w języku niemieckim

Wietnam jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się krajów. Turystyka i branże takie jak akwakultura są subsydiowane przez państwo. Każdy chce dostać kawałek wielkiego ciasta. Krajobrazy zniszczone przez wojnę częściowo odzyskały bardzo dobrą kondycję i muszą się teraz ponownie zmienić. Jednak kraj ten posiada również słabo rozwinięte krajobrazy naturalne. Jednak wiele z nich jest już znacznie uszkodzonych. Rozejrzyjmy się, co jeszcze jest do zobaczenia. Wykład o miastach, rynkach, historycznej, tradycyjnej żywności, parkach przyrody i imponującej florze i faunie.
Opłata za wstęp wynosi 3 €.