Muzeum Przyrodnicze im. Senckenberga w Görlitz prezentuje swoją nową wystawę czasową „Przygoda z Nysą – Życie nad rzeką” od 8 lutego 2020 r. w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu. Wystawa poświęcona jest Nysie Łużyckiej jako zróżnicowanemu środowisku życia zwierząt i roślin. Na wybranych przykładach zapoznaje ona z mnogością gatunków, których istnienie zależy od rzeki lub osiadłych w jej pobliżu. Prezentuje ona mieszkańców doliny Nysy Łużyckiej: niezwykłe jętki, bobra – budowniczego zapór czy też bardzo rzadką już dziś czarną topolę. Wystawa porusza także tematykę wpływu ludzi na rzekę jako środowisko życia, zmiany, jakie zaszły na terenach zalewowych w wyniku prowadzenia intensywnego rolnictwa, gospodarki leśnej a także zabudowy o charakterze miejskim. Nie zapomniano też o „nowych przesiedleńcach”, jak sokół wędrowny i cymbalaria bluszczykowata, które zadomowiły się w miejskim krajobrazie ścian i mieszkają nad Nysą Łużycką. Niestety, w dolinie Nysy Łużyckiej pojawiły się także gatunki niemile widziane, jak rdestowce. Stanowią one wyzwanie dla ekosystemu rzecznego.

Modele do dotykania, interaktywne plansze w czterech wersjach językowych (polskiej, niemieciej, czeskiej i angielskiej) sprawiają, że wystawa „Przygoda z Nysą – Życie nad rzeką” może być interesującym przeżyciem dla młodych i starych. Wystawę można obejrzeć od 8 lutego do końca marca w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu.

Cieszymy się na Państwa, wasze rodziny i przyjaciół na uroczystym otwarciu 7 lutego o godz. 18:00 w Domu Kultury w Zgorzelcu. Ceremonia będzie tłumaczona na język polski i niemiecki.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Formularz kontaktowy