Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ,,Lirycznie o przygodzie z Nysą Łużycką”, którego organizatorem jest Przygoda z Nysą. Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej, a także popularyzacja wiedzy o Nysie Łużyckiej.
Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:
kat. I – 7 lat – 10 lat
kat. II – 11 lat – 18 lat
kat. III – 19 lat – bez określonego wieku
Termin nadsyłania prac konkursowych do 31 października 2021 r., do godz. 15.00.
Na laureatów I miejsca oraz wyróżnionych czekają atrakcyjne nagrody.
ZASADY KONKURSU
′′ WIERSZ O PRZYGODZIE NYSA ′′ 1.
1. Organizator konkursu:
Powiat Żarski – projekt przygodowy Nysa
2. Cele konkursu:
– rozwój wrażliwości i kreatywnej aktywności,
– popularyzacja wiedzy na temat Łużyckiej Neisse. 3.
3. adresaci procesu selekcji:
Konkurs jest otwarty i skierowany jest do wszystkich pisarzy, bez ograniczeń wiekowych.
Konkurs zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych:
Kat. I-7 lat-10 lat
Kat. II-11 lat-18 lat
Kat. III-19 lat – brak wyznaczenia wieku
4. Forma wiersza:
– wolne, zgodnie z artystycznymi decyzjami autorów,
– treść odpowiadająca tematowi konkursu,
– praca powinna być złożona w formacie A4, napisana ręcznie lub za pomocą komputera,
– Praca powinna być opisana – imię, wiek, miejsce i numer telefonu autora.
5. Zasady i sposób składania prac.
– Prace należy przesłać na adres e-mail: r.pogorzelec@powiatzarski.pl. Termin składania składek upływa 31. października 2021 r. o godz. 15.00
6. Wiersz nie może być jeszcze opublikowany ani wyróżniony.
7. Do dzieła należy dołączyć skan podpisanego oświadczenia, że jesteś autorem wiersza i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranego tekstu na stronie internetowej Nysy Adventure.
9. Jurierung
– Składki są oceniane przez jury składające się z następujących członków:
1) Małgorzata Issel,
2) Tadeusz Kordylewski,
3 Anna Balcewicz,
– decyzja przysięgłych jest ostateczna.
Decyzja jury jest ostateczna.
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 15. listopada 2021 r.
Na zwycięzców pierwszego miejsca i drugie miejsce czekają atrakcyjne nagrody.