Dla uczestników festynu czekają m.in. Balonowy świat 🎈🎈 warsztaty paleontologiczne 🦴🐌, warsztat malowania kamieni #kamyczki 🖌🎨 Narodowe czytanie – Balladyna Juliusza Słowackiego 📚🖊 darmowy poczęstunek dla łasuchów 🍌🧁 Przewodnicy Mużakowscy ze Stowarzyszenia Geopark Łuk Mużakowa opowiedzą nam trochę o Łuku Mużakowa, a na koniec.. konkurs wiedzy z nagrodami dla wszystkich! 🎁🥇
Festyn na zakończenie projektu pn. „Geopark UNESCO Łuk Mużakowa – wspólne dziedzictwo na niemiecko – polskim pograniczu”, promujący markę „Łuk Mużakowa” i rezultaty tego projektu. Projekt realizowany jest w ramach programu współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020, współfinansowany ze środków EFRR oraz ze środków własnych beneficjenta.