w języku niemieckim

Między Mariańskimi Łaźniami a Lipskiem/Halle występuje niemalże ciągłe trzęsienie ziemi na głębokości od 20 do 6 km. Większość z tych trzęsień ma siłę (wielkość) poniżej 1,5 i dlatego nie są one zauważalne dla ludzi. Jednak w ciągu ostatnich 30 lat w regionie wokół południowego Vogtland i północno-zachodnich Czech pojawiły się również zauważalne, umiarkowanie silne roje trzęsień ziemi, które wzbudziły zainteresowanie ludności procesami zachodzącymi pod ziemią.
W swoim wykładzie w Muzeum Senckenberga geolog Horst Kämpf z Niemieckiego Centrum Badawczego Nauk Geologicznych w Poczdamie wyjaśni, co dzieje się pod naszymi stopami. Omówiono pochodzenie gazów zdominowanych przez CO2, ukrytą aktywność magmową, aktywność sejsmiczną, a także wulkanizm w okresie czwartorzędu w regionie: Czy region ten jest narażony na przyszłe wybuchy wulkanów? Jakie są otwarte pytania stojące przed nauką i jakie podejścia i metody badawcze powinny być stosowane w celu zajęcia się nimi i ich rozwiązania w przyszłości? Jaki wkład mogą wnieść media i polityka we współpracę z naukowcami w przyszłości?

Dr Horst Kämpf jest geologiem, studiował i robił doktorat na TU Bergakademie Freiberg.

Wtorek, 21 stycznia 2020, 19:30 Muzeum Senckenberg, wejście boczne Am Museum 1, Görlitz,
Budzący się wulkan w Vogtland / Czechach? -Ustalenia, pytania otwarte i konsekwencje
Wykład Dr. Horsta Kämpfa, Centrum Helmholtza
Poczdam – Niemieckie Centrum Badawcze Nauk Geologicznych
Opłata za wstęp wynosi 3,- €. Wstęp jest bezpłatny poniżej 16 roku życia.