Hotel
Roman Pobiedziński
Lubsko, ul. Kopernika 1
tel. 601 752 520, 723 678 590
www.pokoje-lubsko.pl