Hotel „Europa”
Łęknica, ul. 1 Maja 8
tel. 68 362 41 66
fax 68 362 41 66
europahotel@poczta.onet.pl
www.clubeuropa.com.pl