Miejsca

Rezerwat "Wrzosiec"

Rezerwat florystyczny, powstał 31 marca 1970 roku, powierzchnia 23,87 ha. Porośnięty drzewostanem...

Więcej

Amfiteatr

Amfiteatr przy Miejskim Domu Kultury

Więcej

Formy ochrony przyrody w Zgorzelcu

Na terenie miasta Zgorzelec znajdują się następujące formy ochrony przyrody: Obszary Natura 2000...

Więcej

Rezerwat "Nad młyńską strugą"

Rezerwat leśny, utworzony 15 lipca 1970 roku, powierzchnia 6,22 ha. Położony nad rzeką Skród...

Więcej

Zespół Młyna

Młyn Trójkołowy z ceramiczną płaskorzeźbą WAZE

Więcej

Most kolejowy

Most kolejowy Znajdujący się w południowej części miasta most został zbudowany w latach 1844-1847...

Więcej

Miejski Dom Kultury

Miejski Dom Kultury Najbardziej znany zabytek architektury zgorzeleckiej. Dawniej określany by...

Więcej

Kruczy Folwark

Kruczy Folwark Budynki dzisiejszego Domu Pomocy Społecznej stanowiły dawniej kompleks zabudowa...

Więcej

Dom Jakuba Böhme

Niegdyś dom sławnego mistyka a obecnie punkt Informacji Turystycznej.

Więcej

Cmentarz Żołnierzy II AWP

Cmentarz Żołnierzy II Armii WP W 3392 mogiłach, zwieńczonych betonowymi krzyżami grunwaldzkimi...

Więcej